Jeg er forfatter til følgende bøger:

TRÆF BEVIDSTE VALG FOR DIN TRIVSEL LIVET IGENNEM (udkommer i trykt form på forlag i 2021 eller 2022)

Den trykte bog, som udkommer på forlag, kan forudbestilles ved at overføre 225 kr. på mobilepay til 23206983. Der vil været et begrænset oplag til at starte med. Kommer også som E-bog, og kan forudbestilles på samme tlf.nr.

I min indledning skriver jeg nedenstående, som initierer emnet for bogen, og som jeg besvarer undervejs i bogen:

Der tales et trivselssprog i store dele af samfundet. Folkeskoler, arbejdsmarked, personlig trivsel mv. Så der er rigtig meget sprog for vores trivsel.

Men går det dybt nok?

Er trivsel blevet et politik tomt begreb, som kan anvendes uden indhold og rette menneskesyn? Kan marketing- og salgsfolk slå på, at vi måler trivsel i folkeskolen og på arbejdspladsen, uden at have ordentlig dækning og indhold? Tom salgssnak? Og politikerne tørre trivslen af på landets psykologbestand, og så bryste sig af, at der arbejdes for trivsel?

Og igen – går det dybt nok? Trives vi? Trives det næstmest lykkelige land sådan rigtigt? Og hvis, hvad er det så for en mening, vi lægger i begrebet? Hvorfor ser vi al den brok og chikane på de sociale medier? Hvorfor oplever så mange chikane eller dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så at vi ødelægges af at gå på arbejde? Hvorfor er der så mange unge, der rammes af præstationsstress, angst mv?

Måske vi skal et spadestik dybere. Komme med andre svar på at skabe grundig og ordentlig trivsel …
Jeg gennemgår bl.a. psykologmarkedet og officielle tal for effekten, samt tal for ensomhed, kroniske sygdomme, psykisk sygdom mv. Jeg gennemgår ligeledes politiske programmer for trivsel, og stiller spørgsmålstegn ved metoderne.  

Indholdsfortegnelse:

 1. samfundet i dag
 2. Hvad vil det sige at trives                                                
 3. De sårbare på tværs af sociale skel                               
 4. Mange med langvarig sårbarhed                                
 • Hvad tilbydes vi SOM SVAR?
 • Hvad tilbydes vi som svar på individuelt niveau?    
 • Indhold og effekt af psykologordningen                   
 • Samfundets prioritering – eller mangel på samme
 • Hvad tilbydes vi SOM SVAR kollektivt?
 • 10 tilgange til mennesker og sygdom                        
 • Kollektive programmer                                                 
 • ET PSYKOTERAPEUTISK OG ÅNDELIGT PERSPEKTIV
 • Intro: Mistrivsel set ud fra et psykoterapeutisk og åndeligt perspektiv?                                                                    
 • De svære beslutningsprocesser                               
 • Menneskets behov                                                      
 • Udviklingsrejsen                                                    
 • de bevidste valg                                                            

DET MODERNE SELVTAB – om at præstere for meget i relationer, på job, familien mv. (E-bog) – 187 sider

E-bogen koster 150 kr., som overføres via mobilepay på 23206983.

Hovedbudskabet er at vælge en alternativ vej, og den henvender sig således til alle, der er præget af at skulle præstere, og som mangler at få anvist andre veje, end at fortsætte med at presse på.

Den overordnede struktur er:

 1. En beskrivelse af begrebet ´præstationsramthed´
 2. Beskrivelse af et tidstypisk selvtab (ud fra et dilemma, hvor man vælger selvpres)
 3. Beskrivelse af det langvarige perspektiv, og tabuet herved
 4. Et opgør med fix it kulturen, som fungerer som endnu et pres
 5. En spejling af, at der ikke er noget i vejen med dig som præstationsramt
 6. De forringelser i vores personlige liv, som vi oplever kollektivt som præstationsramte
 7. Opfordring til at gå en alternativ vej og vælge et andet end familiens og samfundets hårde præstations fix it spejl

SÅRBAR OG VINGESKUDT (e-bog), 317 sider som opslagsværk med kunst/kreative indslag

Indholdsfortegnelse:

KAP 1 VINGESKUDT:

BÆRERNE og TYPISKE INDIKATIONER  

LIVSSITUATIONER

TYPISKE PROCESSER  

DET TIDSTYPISKE DILEMMA  

ILLUSTRATION AF FASTLÅSTHED  

ILLUSTRATION AF NY SPEJLING  

TO SPRINGENDE PUNKTER I PROCESSEN

SELVCENSUREN

ALTERNATIV VEJ

DET SKJULTE ASPEKT  

ET UUDVIKLET SPROG OG SPEJL

BEKÆMP SKAM MED DET UDVIKLEDE SPROG OG SPEJL  

DET MODERNE FÆNGSEL

UDVIKLING AF SÅRBARHED

HVAD ER SÅRBARHED?

HVEM KAN RAMMES AF SÅRBARHED?  

HÅNDTERING AF SÅRBARHED

BELASTNING  

ANSVAR

NÅR DET VARER VED  

TABUET

FORDOMMENE  

SPÆNDETRØJEN  

IGNORANS

VI SKAL VIDERE

HELING SOM PRES  

BETEGNELSER

EKSEMPLER PÅ PSYKIATRISKE DIAGNOSER

EKSEMPLER PÅ POPULÆRE BETEGNELSER (IKKE DIAGNOSER)  

EKSEMPLER PÅ PSYKOSOMATISKE DIAGNOSER

TABENE SOM LIVSVILKÅR

KAP 2 EN BÆRER

KAP 3 ALTERNATIVET:

PROCESSEN SOM OVERORDNEDE OPGAVER

AKTIVT AT VÆLGE ET NYT (GODT) SPEJL

AT SØRGE OVER SINE TAB

AT GENVINDE TILLIDEN

VÆRDIER OG VALG

MEDICIN ELLER EJ

DIAGNOSE ELLER EJ

DIAGNOSEKULTUR OG AVANCERING

ROBUSTHED

OMSORG

EMPATISK KOMMUNIKATION

TEMPO

DIGTSAMLINGEN “SAMFUNDSBORGER” (udkommer i trykt form på forlag i 2021 el 2022) – 25 sider

Den trykte bog, som udkommer på forlag, kan forudbestilles ved at overføre 225 kr. på mobilepay til 23206983. Der vil været et begrænset oplag til at starte med.

E-bog kan forudbestilles på samme tlfnr.

Digt fra digtsamlingen:

jeg skal
ikke noget
før
jeg er tryg
jeg skal
ikke løse noget
før
jeg er helt uden løsninger
jeg skal
ikke magte noget
før jeg erkender min
magtesløshed
her erobrer jeg
en kontrol
værdighed
styrke og kraft
helt uden manipulationer